KAPPEL STUBMØLLE: En tidsrejse, billede nr. 3

Snittegning af Kappel Stubmølle fra 1917. Opmålingen er foretaget af arkitekt Ejner Ørnsholt. Original befinder sig vist nok på Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Tegningen viser møllens konstruktion. Akslen er af egetræ - også akselhovedet. Vingerne er sammensatte: Der er et midterstykke, hvorpå der er tilføjet vingespidser. Mølleren er tegnet stående på broloftet i færd med at holde eller flytte en melsæk. 

« Forrige | Start | Næste »

Tegningen kan også ses i en større version 
med senere påført tekst: Se her.