KAPPEL STUBMØLLE (01): Set fra øst

Kappel Stubmølle

« Oversigt  

« Start
Kappel Stubmølle blev bygget og stillet op på det nuværende sted i 1730. Den ligger på Vestlolland, ca. 9 km sydvest for Nakskov, midt imellem de gamle landsbyer Vesternæs, Sjunkeby og Knubbeløkke. Den blev stillet på på et åbent og frit areal lidt øst for kirken og tæt på den gamle helligkilde. På nuværende tidspunkt er der træer og bebyggelse omkring møllen, som gør det  vanskeligt at få god og stabil vind til møllen. Til venstre (mod syd) ligger sportspladsen og den tidligere Kappel Skole. Til højre (mod nord) ligger præstegården. Tidligere hørte arealerne til møllen og  var uden træer, der kunne tage vinden.

Næste»