Kappel Stubmøllelaug

Kappel Stubmøllelaug blev stiftet den 19. juni 1994 med det formål at bevare og drive Kappel Stubmølle som et historisk mindesmærke og som en turistmæssig attraktion. Siden 1. januar 2003 ejer Kappel Stubmøllelaug møllen og den grund, som møllen står på. 

Møllelauget står for driften og vedligeholdelsen af møllen, arrangerer forevisninger af møllen, demonstration af møllens drift m.m.

Foreningen har på nuværende tidspunkt ca. 150 medlemmer. Vedtægterne blev senest revideret i foråret 2008 for at tage hensyn til oprettelsen af Lolland Kommune. Vedtægterne findes her som PDF

Stubmøllelaugets CVR-nummer er: 308 408 95.
Bankkonto: 9570 / 131 431 45.
Kontaktperson: Holger Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing,
tlf. 60 56 57 28, mail: post@kappelstubml.dk

Kontingent
Almindeligt kontingent: 75 kr. pr. år.
Husstandskontingent med to navne noteret: 150 kr. pr. år.
Kontingentet går især til møllens løbende vedligeholdelse. 

Gaver
Gaver til møllens vedligeholdelse modtages gerne. En af mulighederne er at betale direkte til  møllelaugets konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, konto nr. 13143145. Når møllen er åben, er der en  indsamlingsbøsse til kontante gaver. En tredje mulighed er MobilePay til 60565728 (Holger Villadsen). 

Indmeldelse
Indmeldelse i møllelauget kan ske ved almindeligt brev til Kappel Stubmøllelaug, v/ Holger Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing, eller ved at sende en mail med de nødvendige oplysninger til: post@kappelstubml.dk.