KAPPEL STUBMØLLELAUG    10. marts 2006

 

 

Nyhedsbrev nr. 17

 

 

Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling for alle møllelaugets medlemmer tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19 i Lokalhistorisk Arkiv, Kappelvej 8, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab

4.      Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at der genindføres et husstandsmed­lemskab til 100 kr. pr. år og notering af to stemmeberettigede navne på samme adresse.

5.      Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ib Walbum og Karl Hansen.

6.      Valg af to suppleanter. På valg er Kirsten Klitgaard og Asger Hansen; sidstnævnte modtager ikke genvalg.

7.      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Lars Erik Larsen, Asger Hansen og Hanne Rasmussen. Asger Hansen modtager ikke genvalg.

8.      Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret kaffe m.m. og vist en film om restau­re­ringen af 10-kroners-møllen ved Egeskov. Her kan man se, at restaureringer ikke altid forløber efter de lagte planer, og at det tager tid.

 

Kontingent

Det årlige kontingent er 50 kr. Frivillige bidrag derudover modtaget meget gerne. Der vedlægges et indbetalingskort, der kan anvendes ved indbetaling i sparekasse, bank, posthus eller netbank. Der er også mulighed for at betale kontant til kasseren ved generalforsamlingen eller til formanden i Kappel præstegård lige over for møllen.

     Bestyrelsen har besluttet at foreslå, at der genindføres et familiemedlemskab (hus­standsmedlemskab), hvor det årlige kontingent er 100 kr., og hvor der noteres to stemmeberettigede navne på samme adresse.

 

Skaf et nyt medlem

Antallet af medlemmer i møllelauget har været ret stabilt igennem årene og har ligget lidt over 100 medlemmer. Men det har været lidt dalende i de senere år. Så bestyrelsen har besluttet at gennemføre nogle små kampagner for at få medlems­antallet lidt op igen. Sammen med nyhedsbrevet følger derfor denne gang en lille pjece med en indmeldelsesblanket, og vi håber, at hver af de nuværende medlem­mer kan skaffe et medlem mere.

     Til sommer vil der blive fremstillet en lille pjece om møllelauget og årets akti­viteter til omdeling i sommerhusområder i Rudbjerg kommune i første halvdel af juni.

 

Køb af mere jord

Møllelauget har købt ca. 2000 kvadratmeter jord af Kappel præstegård. Den jord vi har købt, er det areal som vi har lejet på nuværende tidspunkt. Ved at købe jorden slipper vi for en løbende udgift til leje, så det skulle blive billigere i længden. Og vi kommer til at eje udhuset, som på et tidspunkt skal sættes lidt bedre i stand, end det er nu. Og det er ikke godt at bruge penge og arbejde på at istandsætte en bygning, som man ikke selv ejer. Kommunen har ydet et tilskud til købet, så møllelaugets udgifter bliver ca. 10.000 kr, og vi betaler nu 2.000 kr. i leje pr. år.

 

Restaureringen

Møllebygger Jens Jørgensen mangler at færdiggøre udvekslingen (stokkedrev m.m.) til grubbekværnen på broloftet (nederste loft); men han har lovet, at den bliver klar her i foråret, sådan at vi kan køre med møllen til sommer. Og her kommer der også en regning, der delvist skal tages af vores kassebeholdning.

 

Brøndkarm 

Den gamle brønd ved møllehuset er blevet delvist afdækket igen, og der er blevet sat en brøndkarm op omkring brønden. I første omgang er der valgt en billig løsning med genanvendelse af nogle af de beklædningsbrædder, der blev til overs efter restaureringen. Måske vil vi senere få lavet en mere autentisk brøndkarm på Middelaldercentret. Brønden er ikke identisk med den gamle helligkilde, men den kan formentlig fungere som en synlig markering af, at der engang har været en helligkilde i nærheden af møllen. Men kilden har ligget syd for møllen, og denne gamle brønd ligger nord for møllen.

 

Aktiviteter 2006

Mølledagen i 2006 holdes formentlig som tidligere den tredje søndag i juni. Det er i år den 18. juni, og vi regner med at deltage som sædvanligt. Programmet er ikke lagt endnu.

     Sidste år var der åben mølle tirsdag kl. 14 - 17 i skoleferien. Det vil vi fortsætte med i år. Der er fri adgang, og der er en repræsentant fra møllelauget til stede, som kan forevise møllen.

     Hvis møllen bliver helt driftsklar, vil vi forsøge at køre med møllen nogle timer én dag om ugen. Det kunne fx. blive lørdag kl. 14 - 17 i skoleferien; men det er ikke endelig afklaret og aftalt endnu.

     Der kan laves aftale om forevisning af møllen. Og når vejret bliver varmere, vil der blive stillet nogle bænksæt op på møllepladsen. Hvis man har gæster på besøg, kan det være et fint lille udflugtsmål med en medbragt frokostkurv eller kaffekurv.

     Vi har hidtil også deltaget i Nakskov Fjorddage, og det regner vi også med at gøre i år.

 

Med venlig hilsen

 

Holger Villadsen