KAPPEL STUBMØLLELAUG 9. juni  2004

 

 

Nyhedsbrev nr. 15

 

Restaureringen af Kappel Stubmølle er nu ved at være færdig. Selve møllekrop­pen er sat i stand. Bjælkekonstruktionen i skelettet er blevet forstærket, det dre­je­de sig især om nogle manglende skråstivere. Huset er blevet beklædt igen med ny bræddebeklædning i lærketræ, der er blevet lagt nyt stråtag, og huset er blevet malet med ægte Falun svenskrødt, som vi har brugt tidligere. Møllebygger Jens Jørgensen sætter de gamle vinger op igen den 10. juni og arbejder lige for tiden med at sætte den indvendige teknik sammen. Det kan godt være, at der vil mangle nogle detaljer på mølledagen den 20. juni, men vi har besluttet at holde fast ved mølleindvielse på mølledagen den 3. søndag i juni, og det er den 20. juni.

 

Mølleindvielse søndag den 20. juni 2004

Programmet for mølleindvielsen kan findes på bagsiden. Selve indvielsen er sat til at foregå kl. 13, og borgmester Tom Larsen har sagt ja til at stå for indvielsen. Afhængig af vejret og vores evner vil vi forsøge at køre med møllen. Der er for­mentlig sat krøjepæle op rundt om møllen, sådan at vi kan dreje den en omgang. Spillet vil formentlig også være sat i stand, sådan at vi kan hejse nogle kornsække op i møllen. Det vil foregå med håndkraft, da vi har valgt af sikkerhedsmæssige grunde ikke et genetablere det spil, der blev trukket af mølleakslen.

     Der er ikke nogen tvivl om, at vingerne kan køre rundt; men de skal jo også standses igen, og det kræver, at bremsen er i orden. Bremsen eller »Persen« skal skiftes, og den ny er under fremstilling. Den skal laves af blødt træ, poppel. Lær­redssejlene blev lavet for år tilbage, og vi regner med, at de er i orden. Men de vil ikke se nye ud, for de er ikke nye.

     Generelt er der ikke blevet skiftet mere end højest nødvendigt, og der er stort set ikke blevet kasseret gammelt tømmer i møllen i denne omgang. Den eneste undtagelse er akslen, som ved nedtagelsen viste tegn på råd ude i spidsen, hvor akselhovedet af jern er fældet ind i egetræet. Den gamle aksel bliver dog på ste­det og vil formentlig blive »udstillet« inde i udhuset, når det er blevet sat i stand. Her i byggeperioden har udhuset tjent som lager og opbevaringssted, sådan at møllebyggeren ikke har behøvet at tage mere med hjem til Fakse end strengt nødvendigt af arbejdsmæssige grunde.

 

Friluftsskuespil

En lang række amatørskuespillere har under instruktion af Britt Walbum arbejdet ihærdigt med at indstudere et friluftsskuespil af Svend Jørgensen. Skuespillet er i 3 akter og hedder »Kildefesten«. Det er let bearbejdet for at passe til omstæn­dig­hederne i Kappel, hvor der jo i gamle dage var en helligkilde i umiddelbar nær­hed af møllen.

     Skuespillet vil blive opført på mølledagen kl. 15. Der vil være opstillet et antal stole på pladsen, men det vil måske være en god idé selv at medbringe stole, da der forhåbentlig kommer mange mennesker til mølleindvielsen og friluftsspillet.

 

 

Mølleindvielse

20. juni 2004

 

 

PROGRAM

 

10 – 16          Kappel Stubmølle er åben

10 – 12          Loppemarked i Den gamle Brugs (Flyverhjemmeværnet)

11 – 12           Friluftsgudstjeneste ved møllen

12 – 13          Frokost med medbragt mad

12 – 17          Salgsboder: øl, vand, kaffe og kage, ting og sager

 

13 – 14          Indvielse af møllen  efter restaurering,

                    ved borgmester Tom Larsen, Rudbjerg Kommune

14 – 15          Metalkoret synger

 

15 – 17          »Kildefesten«. Friluftsskuespil i 3 akter af Svend

                    Jørgensen opført af amatørskuespillere og instrueret

                    af Britt Walbum. Medbring selv stole.

 

18                Madposebal i Kappel Forsamlingshus.

                    Buffet til 80 kr. pr. person kan bestilles senest onsdag

                    den 16. juni kl. 19 på tlf. 54 94 80 19.

 

Med venlig hilsen

Holger Villadsen, formand for møllelauget