KAPPEL STUBMØLLELAUG

September 1996

 

 

Nyhedsbrev nr. 5

 

 

Sidste nyhedsbrev blev udsendt i februar 1996 med indkaldelse til generalfor­sam­ling den 20. marts. Stråtaget blev repareret i april, og møllebyggeren er gået i gang med at reparere tænderne i hathjulet. Der er blevet sat en opslagstavle op ved møl­len; teksten findes på bagsiden af dette nyhedsbrev. Mølledagen blev afholdt tredje søndag i juni med et fint program og god tilslutning. Vin­gerne er blevet malet en enkelt gang med hvid linoliemaling, men skal have endnu to gan­ge til næste år. Foden er blevet tjæret endnu en gang, og der er blevet sat et bord­sæt op ved møllen, sådan at turister og andre kan gøre et lille ophold; vi er begyndt i be­skedent om­fang at have åbent i møllen. Pjecen om Møllerne på Lolland-Falster er nu ud­kom­met, og sælges af stubmøllelauget for 40 kr. gennem Lokalhistorisk Arkiv og køb­mand Gustafsen.

 

Generalforsamling onsdag den 20. marts 1996

Britt Walbum blev genvalgt til bestyrelsen, mens Lene Christiansen-Avnbøg ikke ønskede at genopstille; nyvalgt blev i stedet Ib Knudsen. Tom Larsen blev gen­valgt som suppleant og Preben Knudsen blev nyvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Holger Villadsen som formand, Ib Knudsen som ny næstformand og Britt Walbum som kasserer.

     Indtægterne i 1995 var 8.155,72 kr., heriblandt et tilskud fra Sparekassen Lol­land på 5.000 kr. Udgifterne beløb sig til 3.549,72 kr. Overskuddet var 4.606.57 kr., og kas­se­beholdning ved årets udgang var 8.861,47 kr. Desuden stod der på restau­re­rings­kontoen ved årets udgang 112.307,62 kr.

 

Mølledagen 1996

Mølledagen den 16. juni fik et fint forløb med 150-200 besøgende. De tre boder, hvoraf mølle­lauget ejer en halv bod, var opstillet, og der blev solgt sandwich, kaffe, T-shirts og forskelligt andet. Højreby Spillemændene var på besøg og spillede en times tid. Senere kom folkedanserne og underholdt. Rudbjerg kommune bevilgede et til­skud på 3.000 kr. til aktiviteterne på mølledagen.

 

»Møllerne på Lolland-Falster«

Møllepjecen udkom i denne måned og giver en indbydende introduktion til de gamle møller på Lolland-Falster. Der er blandt andet gode farvefotos af alle de bevarede møller samt oversigtskort. Møllelauget har aftaget 100 stk., der sælges for 40 kr. gennem Lokalhistorisk Arkiv og købmand Gustafsen.  Hvis man ønsker bogen tilsendt, kan den bestilles gennem undertegnede på tlf. 53 94 80 19; i givet fald opkræves yderligere 10 kr. til porto og ekspedition. Et overskud på 15 kr. pr. bog til­falder Kappel Stub­møllelaug. Bogen vil også være velegnet som gave til venner og bekendte. Bogen er på 32 sider i formatet 21 x 21 cm.